Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, waste management and sanitary supplies.
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/11/2015
13/11/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Form 4 Selection criteria 3.5 and 3.6
Do we state correctly that potential subcontractors only need to fill in the refferences that are on their field of expertise? If not could you please specify?
13/11/2015
The candidate may rely on the capacity of the subcontractors as explained in the ‘Instructions and conditions applicable to Eurojust procurement procedures’ (Section 4of that document). Documentation related to the technical and professional capacity of the subcontractor should be provided to the extent of the activities that will be subcontracted.