Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT consultancy services in the area of spatial dataflow development, management ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/11/2015
10/11/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical capacity
The tender specifications document (Annex I) in section 8 "Mandatory requirements" reads that all listed consultants should have a thorough knowledge in working with XML, XML schemas, JSON and XHTML. We understand that it is not necessary that each consultant has through knowledge of the FOUR technologies, provided that the team as a whole covers the four. Please confirm our understanding is correct.
10/11/2015
Your understanding is correct: each consultant should, as a minimum, have a thorough knowledge within at least one of the four mentioned technologies (XML, XML Schemas, JSON, and XHTML).