Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT consultancy services in the area of spatial dataflow development, management ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/11/2015
10/11/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical capacity
Tableau certification is also listed in the Tender Specification. There are two types of certifications in Tableau, server and desktop. We understand that a consultant certified in one of them would be valid and there is not mandatory that the team covers both of them. Please confirm our understanding is correct.
10/11/2015
Your understanding is correct: a certificate in Tableau server or Tableau desktop will be sufficient to cover the minimum requirements.