Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of SESAR 3 Development Support Services (S3DSS) to the SESAR 3 Joint U...
Αναθέτουσα αρχή:
SESAR Joint Undertaking
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/10/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
27/07/2022
29/07/2022
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
CVs
With reference to Tender Specs, section 3.2.4, Criterion T4, can you specify how many CVs are expected for the Consultants, Junior consultants, and assistant consultants/administrative staff profiles?
29/07/2022
As stated, a CV must be provided for each identified staff.