Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cleaning, waste management and sanitary supplies.
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/11/2015
17/11/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Scoring question 3.7 Application Form
Can you give more information about the scoring off 3.7? When is the rating 'good' and when is it 'very good'?
17/11/2015
The rating should be understood as follows: ‘Insufficient’ evidence to support the required capacity; ‘Sufficient’ evidence to support the required capacity; ‘Good’ evidence of ability to meet the required capacity; ‘Very good’ evidence of ability to exceed the required capacity.