Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.CAT.OP.042 - ‘Cyber defence training and exercise, coordination and support p...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
23/11/2015
24/11/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Proposal Validity
I am sorry, but we were not able to find the required Validity of the Tender. Can you clarify this aspect. Thank you.
24/11/2015
As stated in section IV.3.7) of the Contract Notice - Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender - the duration in months is 6 (from the date stated for receipt of tender).