Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.CAT.OP.042 - ‘Cyber defence training and exercise, coordination and support p...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
25/11/2015
26/11/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Further Clarification of Requirements
page 15 concerning "Accomodation Management": Would the accomodation be under the control of the Training Managers?
26/11/2015
The system shall be capable to manage hybrid scenarios where accommodation are under direct control of the “dispatcher” (e.g. Management and reservation of Military Accommodation) but also the management of 3rd party accommodation (e.g. hotels reservations) should be possible.