Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Euraxess Worldwide – Fourth Framework Contract for the Development and Animation...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/03/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/04/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/04/2023
14/04/2023
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Team composition and price schedule
In the price schedule excel sheet you include 220 person/days per year for the Project Coordinator. However, in our understanding this is a very large project and with different work streams, thus we envisage that there should be more than 1 Project Coordinators. It that case, can we budget for more (i.e. increase the number of person/days) or include another heading? The same question applies also to the other headquarter positions. Thank you.
14/04/2023
The team at the central level must be composed of one Project Coordinator and at least of one Quality Control Manager and at least of one Financial and Administrative support Officer. Please note, that the total price (cell G44) must not exceed €2,000,000 (two million) as requested in the annex 6 to the tender specification.