Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the deadline for the submission of tenders has been extended until 29th March 2016 (17h00 in case of hand delivery.
Τίτλος:
Film-making services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
01/03/2016
01/03/2016
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Tender Specification Part B Para 3 - Tasks
The wording for Task A and Task B is identical - is this an error or do you require us to quote twice for the same work? Thanks.
01/03/2016
Task A and Task B are different. Task A refers to shooting in Luxembourg or in Brussels. The film will be shot in one place, either in Luxembourg or in Brussels. Task B refers to shooting in Luxembourg and in Brussels. The film will be shot in those both places, in Luxembourg and in Brussels.