Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the deadline for the submission of tenders has been extended until 29th March 2016 (17h00 in case of hand delivery.
Τίτλος:
Film-making services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
01/03/2016
01/03/2016
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Website links
The website links in the Tender Specifications Annex 2 section "B.1 Subject" don't appear to be clickable in the PDF document even though they are coloured blue and underlined. Would you kindly be able to provide the two relevant URLs as full website links?
01/03/2016
Please find below two relevant URLs: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/Strategy.aspx http://www.eca.europa.eu/en/Pages/MissionAndRole.aspx