Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the deadline for the submission of tenders has been extended until 29th March 2016 (17h00 in case of hand delivery.
Τίτλος:
Film-making services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
01/03/2016
02/03/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Casting
Can you clarify what is meant by the term "casting" in the descriptions of Tasks A-D because we understand from the tender specifications that it is unlikely that the casting of actors for drama scenes is envisaged?
02/03/2016
Your understanding is correct. Actors are unlikely to be involved. Casting in this example means the selection of speakers, interviewees and others who may appear.