Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 15/084 - Acquisition d'un système de fermeture de portes des bâtiments par c...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
08/03/2016
10/03/2016
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
EN-Annex 1 Item IV.2.a
Does the Secretariat supply all neccessary security keys to the supplier in order to be able to programm the excisting card with additional applications
10/03/2016
Réponse: Les candidats recevront un badge pour tester mais aucun code sera fourni.