Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 15/084 - Acquisition d'un système de fermeture de portes des bâtiments par c...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
08/03/2016
10/03/2016
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
EN-Annex3 intepm 46
Can EC explain the expected functionality of a 'masterkey'?
10/03/2016
Réponse: Au cas où on doit certifier la serrure sur présentation d'une carte Master, en cas de perte, cette carte devra être annulée ou remplacée.