Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Mobile communications.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/03/2016
11/03/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Internal Communications
Is the internal communication intend to be done only in Luxembourg (national)? If not where can we put the price for internal communication in Annex 3 Form 9 Financial offer sheet when users are in roaming zones Europe or Rest of the world?
11/03/2016
Yes, your understanding is correct. The internal communication is intended for Luxembourg national communications.