Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the deadline for the submission of tenders has been extended until 29th March 2016 (17h00 in case of hand delivery.
Τίτλος:
Film-making services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
14/03/2016
15/03/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Case study - price schedule
Could you please confirm that, when developing the case study foreseen for the technical offer, we have to indicate also the cost of the film described, consistently with the price offered in Form 7 in Annex 3 (Price schedule)?
15/03/2016
As part of technical offer under point 9.1.b) the tenderers should provide the story board and production schedule for a 2 minute video in English designed to introduce the European Court of Auditors to new MEPs. The costs of this video shall indicated in Form 7 Annex 3. Please see also the reply to question No 8.