Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the deadline for the submission of tenders has been extended until 29th March 2016 (17h00 in case of hand delivery.
Τίτλος:
Film-making services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/03/2016
17/03/2016
français (fr) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Exemple de vidéos des années passées
Pourrait-on voir un exemple de vidéos des années passées afin de mieux comprendre ce qui est attendu ?
17/03/2016
Vous pouvez télécharger les vidéos faits pour ou par la Cour sur sa chaine YouTube : https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA