Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical and administrative secretariat of the European innovation partnership ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/08/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/10/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/10/2012
15/10/2012
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Catering
For lunch, could you provide us with the definition of a lunch? It is sandwiches? Is it a 3 courses? Please confirm.
15/10/2012
The choice of the proposed lunch formula(s) is left to the tenderer.