Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

New deadline for submission
Τίτλος:
Provision of cleaning services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/05/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
20/04/2016
21/04/2016
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Consultation nettoyage des locaux (cleaning)
A quelle heure la visite des locaux du 26/04/16 est-elle programmée et auprès de qui doit-on se faire connaître sur place ? Cordialement
21/04/2016
The visit is scheduled at 10.00 A.M. in ESMA and the address is 103, rue Grenelle- 75007 Paris