Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
The supply, storage and dispatching of personal protective equipment (PPE) for h...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/05/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
22/04/2016
22/04/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
• Upon award of the tender, how much time will be allowed to implement the contract, in other words how much time to build the stockpiles and get operational.
22/04/2016
Volumes referred to in Annex I are maximum indicative volumes that could be purchased under the framework contract for a period of 4 years. As regards building of the stockpiles, as far as the supplier can respect the deadline for delivery of 72 hours for each specific contract, participating Member States/institutions have not deemed necessary to impose formal allocations/deadlines for each article as this is very much depending on the supplier's production line organization.