Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

"A typo has been corrected in Annex 7. The form has been replaced on 26/5/2016"
Τίτλος:
High resolution seabed mapping.
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/05/2016
20/05/2016
português (pt)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Países elegíveis
Portugal é um Estado elegível para este concurso?
20/05/2016
Sim, Portugal é um Estado elegível.