Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

"A typo has been corrected in Annex 7. The form has been replaced on 26/5/2016"
Τίτλος:
High resolution seabed mapping.
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
30/05/2016
01/06/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
question concerning the Call for Proposals EASME/EMFF/2016/005 "High resolution seabed mapping"
We would like to know if the subcontractors whose share of the contract is less than 10% of the value of the contract (in case the total value of subcontracting is less than 20% of the value of the contract) must provide any administrative documents for the tender (like the letter of intent, the declaration of honour..)and if so which ones.
01/06/2016
In case the total value of subcontracting is less than 20% of the value of the contract, subcontractors whose share of the contract is below 10% of the value of the contract do not have to provide any document. Please also note that this a call for tender and not a call for proposal.