Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Multiple framework contract with reopening of competition for the provision of S...
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
30/05/2016
01/06/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
II.24.1 Sentence 1
Does “any outside body authorised to do so on its behalf” from Article II.24.1 is an EU body or independent entity which may be direct competition to the contractor?
01/06/2016
The reference is made to the situation when the task may be assigned by OLAF to another entity (e.g. a public national body). No situation of conflict of interest shall be allowed.