Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Multiple framework contract with reopening of competition for the provision of S...
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
30/05/2016
02/06/2016
polski (pl)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Frontex Security Rules
What are the Frontex Security Rules that Contractor should respect with each Specific Contract? What decision would be made by Frontex in case these rules are conflicting with internal rules of Contractor?
02/06/2016
In general, the security rules concern the access to Frontex premises, documents and systems. As indicated in point 7.5 of the TOR, the contractor shall be be provided with Frontex Security Rules and the details of relevant policies and procedures. Frontex security rules shall prevail and their breach may lead to the termintion of the contract.