Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Purchase of the digital surface model along external EU borders.
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/06/2016
14/06/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Experience
Will the contracts for delivery satellite images be accepted as contracts similar to the subject of this tender (point III.2.b, Annex I _Tender specification)?
14/06/2016
Yes