Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply of temporary workers for scientific roles.
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
04/07/2016
04/07/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Contract of Employment
In the UK, ABC does not hire temporary/contract workers on contracts of employment (i.e. on a PAYE basis) – the company engages workers through their limited liability/personal service or umbrella company. To comply with the requirement for an employer/employee relationship, therefore, workers would need to be employed by one of our preferred payroll/umbrella company partners. Could you confirm if this solution is acceptable?
04/07/2016
To comply with the technical specifications, tenderers must provide a written confirmation of acceptance of the Swedish derogation as provided in Regulation 10 of the Agency Workers Regulations 2010 No 93 (Section 3.2 of the technical specifications). Tenderers are responsible to organise compliance with this requirement.