Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on ‘Overview of the fintech sector: challenges for the European players an...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/08/2016
08/08/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Inner and outer envelopes clarification
Can you please clarify how many envelopes do we have to prepare in total?
08/08/2016
As stated in the invitation to tender (section 3): "The tender must be placed inside two closed envelopes, both of which should be sealed. If self-adhesive envelopes are used, they should be further sealed with adhesive tape, upon which depositor's signature must appear".