Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of office furniture to the European Environment Agency.
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
08/08/2016
08/08/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Desk elevation
Would a desk with rectangular table pillar and a desk with round table pillar be evaluated equally?
08/08/2016
Yes.