Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.CAT.OP.89: Service framework contract for the provision of bridging exercises...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
15/08/2016
18/08/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Exercise locations
Is it correct to assume that currently it has not yet been decided on exercise locations (and thus participating Member States)?
18/08/2016
Yes, so far the location for the exercises have not been decided upon. Based on the previous 3 exercises (Portugal-Lisbon, Czech Republic-Prague, Austria-Vienna) it can be assumed that the exercises will be run in or close to the exercising pMS’ capital.