Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on ‘Overview of the fintech sector: challenges for the European players an...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/08/2016
17/08/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Evidence of technical and professional capacity
Can you please confirm that we do not need to present evidence of technical and professional capacity at this stage and that this will be requested only in cases where the tenderer has been successful?
17/08/2016
No, since as stated in Tender Specifications Part 2, Point 5.2: The Contracting Authority will evaluate selection criteria on the basis of the declarations on honour. Nevertheless, it reserves the right to require evidence of the legal and regulatory, financial and economic and technical and professional capacity of the tenderers at any time during the procurement procedure and contract performance. In such case the tenderer must provide the requested evidence without delay. The Contracting Authority may reject the tender if the requested evidence is not provided in due time.