Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.CAT.OP.89: Service framework contract for the provision of bridging exercises...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/08/2016
18/08/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Framework Service Contract
In the contract I.3.1 refers to maximum unit price as listed in Annex II. We are not sure what Annex is being referenced could you please confirm?
18/08/2016
The referenced annex is the Financial Proposal (page 11 of the EN-16.CAT.OP.089 Annexes_001.doc.) which is part of the Annex II of the Framework Contract–Contractor's tender.