Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Social business initiative (SBI) follow-up: cooperation between social economy e...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/08/2016
24/08/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Task 2: Organisation of a wrap-up two-day conference in Brussels "The (2 day) conference will be organised in the Commission premises (interpretation to be provided by the Commission)" (Tender specification Page 9)
Could the Commission confirm to potential tenderers that all out-of-pocket costs incurred by the invited participants to this conference (travel, lodgings, etc) will be reimbursed to the participants directly by the Commission. Other than covering the direct costs incurred by the staff of the tenderer attending the conference on behalf of the tenderer, the successful tenderer will not be required to bear any participant costs.
24/08/2016
The Commission will only offer (then cover) the premises (EC premises) and interpreters (SCIC interpreters). All other costs incurred by the invited participants to this conference (transport, accommodation, catering, etc.) will be at the successful tenderer’s charge.