Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework contract for organisation of events outside of Poland.
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/08/2016
31/08/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex I/ Tender specification/ Selection Criteria
As most of our Clients restricts their names and we are not allowed to disclose Client names nor details of completed contracts detail connected to Client name, we would like to ask you if it is possible to specify the industry/type of Client instead of Client name and the contract volume range instead of exact value for Clients with naming restrictions or requesting commercial data confidentiality.
31/08/2016
If a given contract is confidential the shortened information bout the industry/type is in such exceptional situations acceptable. However, all other requirements of selection criteria must be fulfilled (including submission of reference letters).