Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework contract for organisation of events outside of Poland.
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
07/09/2016
08/09/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
statement for financial viability and access to credit of 500.000 euro
Is it possible to present “financial viability and capacity of credit for 500 000 euro” from the Tendererˇs auditor company (not from bank)?
08/09/2016
In general the access to a credit line is given by the bank or other financial institution. Therefore, the possibility needs to be confirmed by the financing institution.