Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on ‘Overview of the fintech sector: challenges for the European players an...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/09/2016
12/09/2016
Deutsch (de)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Result ownership
What exactly is considered as "results" within the tender specifications. Only the elaborated documents or also the underlying data?
12/09/2016
Please see section 4. Deliverables, Meetings and Timetables for what is considered as 'results'.