Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Safe transport of lithium batteries by aircraft.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
20/09/2016
21/09/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Page 30 - Technical and professional capacity criteria and evidence
Do you require 3 project references for each of the criterion A1-A5? Thank you.
21/09/2016
only 3 project references are required to demontrate applicant's skills in term of technical and professional capacity to perform the works