Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Assurance collective contre les accidents et décès pour les personnes non statut...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
28/09/2016
30/09/2016
Nederlands (nl) français (fr) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Décès après accident
Graag bevestiging dat in deze tender dat wat betreft de waarborg overlijden enkel overlijden na ongeval dient verzekerd te worden, en dus niet overlijden na ziekte (of natuurlijke dood). Dank u
30/09/2016
De verzekering moet het "overlijden na ongeval" dekken evenals het overlijden volgend op een ziekte veroorzaakt door een ongeval, op voorwaarde dat het ongeval plaatsvond gedurende de geldigheidsduur van het contract van de begunstigde met de I/O/A.