Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Staff satisfaction survey services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/10/2016
28/10/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
References in Award Criterion 1.5
Award criteria 1.5 states: "Adequacy of the follow-up methodology and of the support provided (Annex II, section 4, Phase 4 and Phase 5; sections 5.1, 5.3, 5.6)" We don´t find sections 5.1, 5.3, or 5.6 at Annex II. Is it a typographic mistake?
28/10/2016
Indeed, this is a clerical error. The sentence should be read: Adequacy of the follow-up methodology and of the support provided (Annex II, section 4, Phase 4 and Phase 5; sections 6.1, 6.3, 6.5).