Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Staff satisfaction survey services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
09/11/2016
10/11/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Reference to Similar Contracts
In the standard reply form "Reference to Similar Contracts" there is a section that requires the "Name, Stamp and Signature." For the initial submission is the stamp and signature a requirement for consideration?
10/11/2016
The list and certificates are a mandatory requirement. In order to assert the satisfaction of the clients, the certificates ought to be signed and stamped so as to authenticate them and thus confirm the capacity of the tenderer. However, the document in the standard reply form is simply a model, and other types of certificates are also acceptable if they contain similar information.