Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.CPS.OP.180 European male RPAS training technology demonstrator.
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/10/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/11/2016
25/11/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Request for clarification
The demonstrator is compound of four different materials : Software, Hardware, 3D Databases, Training Scenarios. At the end of the Framework contract : • Will the 3D virtual terrain databases property have to be totally transferred to the contracting authority, or can they be both propriety of contracting authority and contractor ?
25/11/2016
There is flexibility for shared ownership of IPR of the scenarios developed for the system. This would extend to the 3D virtual terrain databases, although any IPR of specific tactical lessons learned etc. would be retained by EDA on behalf of the Member States.