Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Administration and provision of temporary staff for the EIB Group within a manag...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/12/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
07/12/2016
13/12/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Questions regarding MSP bid for EIB Group
How many FTE do you have for Lot 2 and Lot 3?
13/12/2016
Please refer to answer to the question #24 above