Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Interagencies e-learning language courses.
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
09/01/2017
16/01/2017
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Volumes de formations
Vous nous indiquez un volume estimé de 3 400 apprenants par an. Auriez-vous la proportion de ces formations par modalités et/ou langues à former? Merci
16/01/2017
Non, nous n'avons pas cette information car les étudiants prendront leurs décisions en fonction de l'offre du fournisseur sélectionné