Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Interagencies e-learning language courses.
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
13/01/2017
16/01/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Tuition
We were able to read and study the document with our academic teams in France and in Great Britain. Could you describe what you mean by TUITION? Thank you
16/01/2017
Description of license with synchronous and/or asynchronous online tuition In the case of the license with synchronous online tuition via the contractor’s platform, the tutor must be available for a minimum of one hour a day between 9.00 and 16.00 (GMT+1) from Monday to Friday. In the case of the license with asynchronous online tuition via the contractor’s platform, the tutor must respond within a period of not more than 24 hours. Online tuition may include (not exhaustive list): - answering any teaching-related question; - providing support for learners in their training plan, enabling them to consolidate content (skills); - identifying any learning problems and suggesting learning solutions; - identifying any methodological problems and suggesting a suitable method; - motivating the user to achieve the objectives of the training; - moderating an online platform which will allow exchanges by learners in an effort to promote peer, social and collaborative learning; - encouraging learners to take part in individual or group activities; - oral expression and comprehension skills to be developed; - consolidating knowledge acquired independently online.