Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Interagencies e-learning language courses.
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
23/01/2017
23/01/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical tender form provided in Annex II.
In looking through Annex II, we do not see that there is such a form available. Are you therefore making reference to the Yes, No, N/A checkmarks in section VII-Selection criteria (5) (c)? Thank you,
23/01/2017
The form to fill in and submitt is the Annex II itself. You should fill it in answering to each quesiton with Yes, No, N/A for all the sections, wherever applicable. It shall be then dated and signed by the legal representative.