Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Interagencies e-learning language courses.
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
01/02/2017
02/02/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Virtual Training
Can you specify if the virtual training hours will be delivered to individuals, groups or both?
02/02/2017
Generally the virtual training will be delivered to individuals, however it may be exceptionally for groups.