Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Interagencies e-learning language courses.
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
01/02/2017
02/02/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Section 2.3.1
The last paragraph of section 2.3.1. If the learner fails to cancel a session within the agreed notice period, please confirm that the provider can charge for this session within the contracted terms?
02/02/2017
Yes. However, only if there is a cancellation period agreed in the specific contract.