Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

24/03/2017 - Nouvelle date de soumission des offres - New date of submission of the tenders - Nuova data di presentazione delle offerte – Nieuwe datum voor het indienen van offertes - Neue Schlusstermin für den Eingang der Angebote
Τίτλος:
Fourniture de machines à café professionnelles et de services associés.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/11/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/03/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
04/02/2017
09/02/2017
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Indiening dossier
Wij hebben ons dossier reeds ingediend op 6/01/2017. Nu vernam ik dat er een bijkomende vraag was naar document verdeling Everpure filters. Hoe kan ik dit separaat aanleveren aub.
09/02/2017
Zie vragen en antwoorden Reeks 2 (FR-NL-EN-IT) Voir questions et réponses Série 2 (FR-NL-EN-IT) See questions and answers Series 2 (FR-NL-EN-IT) Vedere domande e risposte Serie 2 (FR-NL-EN-IT) Questions/Réponses Série 2 (FR-EN-NL-IT)