Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Media monitoring services for Slovakia
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/01/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
06/02/2017
08/02/2017
slovenčina (sk) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
MONITORING MÉDIÍ NA SLOVENSKU
Ak je cely prispevok v tv/radio kratky (menej ako 1600 znakov), mozeme ju v summary uviest v plnom zneni?
08/02/2017
Áno.