Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Media monitoring services for Slovakia
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/01/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/02/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
06/02/2017
08/02/2017
slovenčina (sk) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
MONITORING MÉDIÍ NA SLOVENSKU
Je ku kazdemu jednemu summary pripraveny jeden Clipping, alebo su vsetky clippings za prislusny den v jednom dokumente?
08/02/2017
Je potrebný jeden PDF dokument (kópia plného textu článku) pre každé zhrnutie (summary).