Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of services for quality assurance, quality control and project managem...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/02/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
07/03/2017
15/03/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
ISO certificates
Our understanding is that subcontractors do not need to provide an ISO certificate or any other relevant certification listed in section “4.4.3. Compliance with ISO standards or equivalent” from Questionnaire Annex 1. Could you please confirm?
15/03/2017
Your understanding is correct. The first paragraph of "Section 4 - Selection of the Tenderer / technical and professional capacity" reads "In case of a joint offer, this section has to be completed on behalf of the tendering group."