Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Implementation of the European Youth Event 2018.
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
07/04/2017
19/04/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
I - Administrative Part/ Section 2 & Section 3 Declaration on Honour
Referring to "Invitation to tender" p.4, declaration on honour is mentioned in Section 2 and section 3. Could you please confirm that the declaration has to be submitted only once?
19/04/2017
Yes it needs to be submitted only once.